Business Manager

N.B. indeling in functie 2018.5A / 2018.5B of is afhankelijk van de complexiteit van de uit te voeren projecten en de complexiteit van de Facility Management onder beheer en de ervaring in een soortgelijke functie.

Positie in de organisatie

Rapporteert aan de Operationeel Manager;
Is verantwoordelijk voor meerdere Facility Management projecten met een hoge complexiteit;
Is verantwoordelijk voor het beheer van de relatie met toegewezen opdracht gevende partner;

Taken

 • Het leidinggeven aan de operationele facility management organisatie/management organisatie op de locatie van de opdracht gevende partner. Hieronder kunnen o.a. de volgende activiteiten vallen:
 • Het zorgdragen voor de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting op de toegewezen projecten, in lijn met de afspraken die zijn gemaakt met de opdrachtgever;
 • Het leidinggeven aan een aantal facility managers, facilitair coördinatoren, facility assistents, servicedeskmedewerkers, huismeesters, handyman, receptiemedewerkers en/of administratieve medewerkers;
 • Houdt plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Het aansturen van de verschillende uitvoerende partners voor het uitvoeren van de facilitaire diensten. Hieronder kunnen o.a. de volgende activiteiten vallen:
 • Het (laten) voeren van overleg met de verschillende uitvoerende partners over de voortgang van de werkzaamheden;
 • Het (laten) controleren van de realisatie van de overeengekomen SLA’s en het in overleg met de verschillende partners komen tot verbetervoorstellen;
 • Het (laten) voeren van het contractmanagement ten aanzien van de overeenkomsten die met de verschillende uitvoerende partners zijn overeengekomen;
 • Het mede selecteren van uitvoerende partners voor het uitvoeren van de facilitaire diensten.
 • Het beheren van de opdracht gevende partnerrelatie. Hieronder kunnen o.a. de volgende activiteiten vallen:
 • Het voeren van overleg met de opdracht gevende partner op operationeel, tactisch en strategisch niveau;
 • Het (laten) verzorgen van de overeengekomen management rapportages en deze bespreken met de opdracht gevende partner;
 • Het signaleren van commerciële mogelijkheden teneinde de dienstverlening bij de opdracht gevende partner uit te breiden.
 • Is verantwoordelijk voor het relatiebeheer bij de toegewezen opdracht gevende partner.
 • Het coördineren van de facilitaire processen op de toegewezen projecten. Hieronder kunnen o.a. de volgende activiteiten vallen:
 • Het (laten) controleren van de overeengekomen kwaliteit van de dienstverlening en het ondernemen van actie ter verbetering van de kwaliteit;
 • Het (laten) doen van verbetervoorstellen om te komen tot een efficiëntere dienstverlening;
 • Het onderling afstemmen van de activiteiten van de verschillende uitvoerende partners en het borgen van de facilitaire processen;
 • Het (laten) opstellen van een jaarplan en het evalueren van het jaarplan;
 • Het (laten) doen van voorstellen om de facilitaire processen effectiever en efficiënter in te richten en het implementeren van dergelijke voorstellen.
 • Het uitvoeren van projectmatige werkzaamheden en het plannen en organiseren van facilitaire projecten.
 • Het leiding geven aan, coachen van en inwerken van facility managers, facility coördinatoren en facility assistents op toegewezen projecten.
 • Het bewaken van de overeengekomen budgetten

 

Verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de overeenkomst zoals met de opdracht gevende partner overeengekomen;
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de toegewezen projecten;
 • Verantwoordelijk voor het realiseren van het overeengekomen budget.

 

Bevoegdheden

Het nemen van beslissingen binnen het kader van de overeenkomst zoals met de opdrachtgevende partner is overeengekomen; Het doen van verbetervoorstellen.

Opleidingen

HBO werk- en denkniveau met een opleiding op facility management gebied;
Leidinggevende ervaring;
Tenminste 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Kerncompetenties

 • Mondelinge communicatie
 • Past tijdens gesprekken taalgebruik en toelichtingen aan de reactie van de ander aan;
 • Geeft anderen feedback op een effectieve wijze.
 • Schriftelijke communicatie
 • Schrijft zelfstandig teksten met een op het lezerspubliek aangepaste structuur en woordkeuze.
 • Leidinggeven
 • Geeft zelfstandig richting en sturing aan anderen in het kader van hun taakvervulling;
 • Beslist naar eigen inzicht welke taken hij aan anderen kan overdragen.
 • Resultaatgerichtheid
 • Neemt beslissingen en stelt prioriteiten met het oog op het voldoen aan de resultaatafspraken. Grijpt tijdig in wanneer het bereiken van het resultaat in gevaar komt;
 • Bewaakt in de samenwerking met anderen dat alle activiteiten en beslissingen bijdragen aan het teamresultaat.
 • Stressbestendigheid
 • Blijft onder druk gestructureerd en effectief werken.
 • Flexibiliteit
 • Verandert op eigen initiatief zijn gedrag wanneer dat het meest effectief is voor het bereiken van zijn doel;
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit.
 • Klantgerichtheid
 • Zoekt actief naar wensen en behoeften van (interne) klanten en maakt niet expliciete behoeften van de klant expliciet;
 • Onderneemt zelfstandig actie om de dienstverlening uit te breiden.
 • Initiatief
 • Benut zelfstandig kansen en nieuwe mogelijkheden die zich voordoen en zoekt actief naar verbetermogelijkheden.
 • Plannen en organiseren
 • Maakt zelfstandig een haalbare en effectieve planning en bepaalt zelf de benodigde tijd;
 • Clustert en prioriteert zelfstandig de eigen werkzaamheden met het oog op het efficiënt bereiken van afgesproken doelstellingen;
 • Draagt er in de samenwerking met anderen aan bij dat zij op effectieve wijze de voortgang van projecten/activiteiten bewaken.
 • Voortgangsbewaking
 • Bewaakt zelfstandig de voortgang van eigen taken en anticipeert op verstoringen in de voortgang.
 • Analyse en besluitvorming
 • Toont zich bewust van de gevolgen van eigen handelingen en beslissingen op andere onderdelen en belangen binnen de organisatie en houdt hier bij zijn acties rekening mee;
 • Neemt beslissingen wanneer hij dat nodig acht ook al is nog niet alle informatie voorhanden.

Heb je een vacature of profiel gezien dat je aanspreekt?

Neem gerust contact met me op en ik hoop dat we wat voor elkaar kunnen betekenen! Vul onderstaand formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

4 + 3 =

Of bel: 06 51750898